Diễn đàn KH&CN

Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đào tạo liên ngành/xuyên ngành lĩnh vực Khoa học trái đất- Tài nguyên Môi trường; Kỹ năng dạy và học trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0”

  • (19/11/2021)

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trường Đại học Tài Nguyên & Môi trường Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đào tạo Liên ngành/ xuyên ngành trong lĩnh vực Khoa học Trái đất- Tài nguyên và Môi trường; Kỹ năng dạy và học trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thông tin về Hội thảo với chủ đề “Socio-ecological resilience across Eurasia: innovation for sustainability transition”

  • (18/11/2021)

Trong khuôn khổ dự án Hợp tác INTENSE, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Xây dựng tổ chức hội thảo với chủ đề “Socio-ecological resilience across Eurasia: innovation for sustainability transition”

Biểu Mẫu Lý Lịch Khoa Học

  • (18/11/2021)

Biểu mẫu Lý lịch khoa học - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cập nhật ngày 9/9/2013

Hội Thảo Học Thuật “Quản Lý Biển - Hải Đảo Và Biến Đổi Khí Hậu”

  • (18/11/2021)

Hội thảo học thuật “Quản lý Biển – Hải đảo và Biến đổi khí hậu” dự kiến tổ chức với quy mô nhỏ giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Việt Nam và Trường Đại học Nihon, Nhật Bản, ...

Thư mời viết bài cho Hội thảo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khíhậu năm 2020

  • (18/11/2021)

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề cho Ngày Nước thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu và nước” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước và hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững.

Hợp tác

Chương trình liên kết quốc tế

  • (20/11/2021)

Hợp Tác Quốc Tế (HTQT) là một trong những nhân tố tác động tích cực lên quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT của Trường.

Tiêu chuẩn - Hợp Tác Quốc Tế

  • (18/11/2021)

Hợp Tác Quốc Tế (HTQT) là một trong những nhân tố tác động tích cực lên quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT của Trường.

Hoạt động trong công tác Hợp tác Quốc tế

  • (18/11/2021)

Trường còn rất thành công trong hợp tác với các Trường Đại học, tổ chức quốc tế trong đào tạo và nâng cao năng lực CBGV qua đào tạo giảng viên nguồn (25 GV) và qua các hội thảo đào tạo, hội nghị ở nước ngoài (73 GV).

ĐỐI TÁC