Tiêu chuẩn - Hợp Tác Quốc Tế

  • In
  • Giới thiệu

Hợp Tác Quốc Tế (HTQT) là một trong những nhân tố tác động tích cực lên quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT của Trường. Do vậy, công tác HTQT luôn luôn được lãnh đạo Trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hiện nay bởi vì đây vừa là động lực vừa là giải pháp nhằm thúc đẩy sự nghiệp trồng người và cơ hội giới thiệu Trường với bạn bè quốc tế. So sánh với các Trường Đại học trong khu vực, Trường mới được nâng cấp lên bậc Đại học 5 năm nên các hoạt động HTQT chưa phát huy hết tiềm lực hiện nay của Trường. Tuy nhiên Trường đã đạt được các kết quả đầy triển vọng nhờ có đội ngũ GV có mối quan hệ và uy tín quốc tế rộng rãi lôi kéo được các HTQT về cho Trường. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này, trong những năm sắp tới, Trường sẽ tăng cường triển khai hiệu quả các mối quan hệ đã được xây dựng và phát triển các mối quan hệ mới, phát triển thêm các hoạt động mới tập trung vào liên kết đào tạo sau đại học và chất lượng cao, hoặc trao đổi thực tập viên với các Viện, Trường và tổ chức cá nhân trên thế giới, tạo ra các cơ sở và nhân tố quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và  đồng thời nâng cao uy tín của Trường trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá của bạn *

Nhận xét của bạn *

Họ tên *

Email *


Bài viết liên quan