Hoạt động trong công tác Hợp tác Quốc tế

  • In
  • Giới thiệu

Trường còn rất thành công trong hợp tác với các Trường Đại học, tổ chức quốc tế trong đào tạo và nâng cao năng lực CBGV qua đào tạo giảng viên nguồn (25 GV) và qua các hội thảo đào tạo, hội nghị ở nước ngoài (73 GV).   

Năm

Đào tạo dài hạn

Đào tạo giảng viên nguồn do Trường liên kết tổ chức thực hiện với các đối tác

Đào tạo ngắn hạn hội thảo, tham quan, trao đổi

Số lượng đoàn vào

 

Sau Tiến Sĩ

Tiến Sĩ

Thạc Sĩ

GV trường

GV ngoài trường

Tên chương trình

kinh nghiệm ở nước ngoài

 

2012

 

 

 

 

 

 

18

2

2013

 

 

 

3

5

Kỹ thuật phân tích tài chính dự án

10

17

2014

 

1

1

6

23

Phân tích tài chính

18

1

2015

1

 

 

7

22

Quản lý chất thải

10

17

2016

 

1

1

3

8

Mô hình MONCLUDU

12

17

06/2017

1

2

 

6

30

SAUNAC

5

 

Tổng cộng

2

4

2

25

88

 

73

54

 

     Đối với các ngành đào tạo  mới chưa có chuyên gia ở Việt Nam như ngành năng lượng sinh khối – Trường đã tiến hành hợp tác đào tạo từ xa (E-learning), gồm: 02 khóa với Trường Đại học Lunea, Thụy Điển và với Viện Năng lượng Thụy Điển và các công ty tư vấn quốc tế ; và 01 khóa về các vấn đề khoa học bền vững. Qua đó đổi mới phương pháp đào tạo và 01 phòng học trực tuyến đã được trang bị. 

       Kết quả đánh giá khảo sát năm 2017 với các đối tác ngoài Trường trong các hoạt động HTQT cho thấy: 95% đồng ý đánh giá tốt cho các hoạt động của Trường, cụ thể: có các quy định khuyến khích HTQT, các hoạt động triển khai HTQT hiệu quả, trình độ chuyên môn của GV và CV được cải thiện đáng kể thông qua HTQT; 98% đánh giá rất cao việc phối hợp với các đơn vị hợp tác tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết HTQT đã thực hiện của Trường; 85% hài lòng với kết quả hợp tác đào tạo và trao đổi SV với Trường, và 100% sẵn lòng tiếp tục hợp tác liên kết đào tạo và trao đổi SV với Trường.

Đánh giá của bạn *

Nhận xét của bạn *

Họ tên *

Email *


Bài viết liên quan