Chương trình liên kết quốc tế

  • In
  • Giới thiệu

- Trường còn rất thành công trong hợp tác với các Trường Đại học, tổ chức quốc tế trong đào tạo và nâng cao năng lực CBGV qua đào tạo giảng viên nguồn (25 GV) và qua các hội thảo đào tạo, hội nghị ở nước ngoài (73 GV).  
- Đối với các ngành đào tạo  mới chưa có chuyên gia ở Việt Nam như ngành năng lượng sinh khối – Trường đã tiến hành hợp tác đào tạo từ xa (E-learning), gồm: 02 khóa với Trường Đại học Lunea, Thụy Điển và với Viện Năng lượng Thụy Điển và các công ty tư vấn quốc tế ; và 01 khóa về các vấn đề khoa học bền vững. Qua đó đổi mới phương pháp đào tạo và 01 phòng học trực tuyến đã được trang bị. 
- Kết quả đánh giá khảo sát năm 2017 với các đối tác ngoài Trường trong các hoạt động HTQT cho thấy: 95% đồng ý đánh giá tốt cho các hoạt động của Trường, cụ thể: có các quy định khuyến khích HTQT, các hoạt động triển khai HTQT hiệu quả, trình độ chuyên môn của GV và CV được cải thiện đáng kể thông qua HTQT; 98% đánh giá rất cao việc phối hợp với các đơn vị hợp tác tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết HTQT đã thực hiện của Trường; 85% hài lòng với kết quả hợp tác đào tạo và trao đổi SV với Trường, và 100% sẵn lòng tiếp tục hợp tác liên kết đào tạo và trao đổi SV với Trường.

Đánh giá của bạn *

Nhận xét của bạn *

Họ tên *

Email *


Bài viết liên quan