Thông báo

[Hội thảo] - “Đổi mới phương pháp giảng dạy và tư liệu dạy và học, định hướng đào tạo đại học và sau đại học lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường thích ứng hội nhập và kỹ thuật số”

  • (18/05/2022)

Để nâng cao và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa các chuyên gia, nhà khoa học nước về các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Môi trường trong và ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Khoa Môi trường tổ chức Hội nghị khoa học Khoa Môi trường năm 2022. Khoa Môi trường đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học năm 2022 với chủ đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy và tư liệu dạy và học, định hướng đào tạo đại học và sau đại học lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường thích ứng hội nhập và kỹ thuật số”

THÔNG BÁO SỐ 2 - EME 2021

  • (18/11/2021)

Hội nghị khoa học toàn quốc "Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường" (EME 2021)

THÔNG BÁO SỐ 1 - EME 2021

  • (18/11/2021)

Hội nghị khoa học toàn quốc "Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học trái đất, Mỏ, Môi trường" (EME 2021)