Nhân sự phòng

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

1. Trưởng phòng

- PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: httvan@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

2. Phó Trưởng phòng

- TS. Trần Thanh Tâm

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: tttam@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

3. Chuyên viên mảng quan hệ đối ngoại

- ThS Hứa Nguyễn Phúc

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: hnphuc@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

4. Chuyên viên mảng khoa học công nghệ

- ThS. Đỗ Thị Phương

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: dtphuong@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

     

5. Chuyên Viên mảng khoa học công nghệ

- ThS. Nguyễn Hoàng Phượng Ly

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: nhphuongly@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

  

 

6. Chuyên viên mảng khoa học công nghệ

- ThS. Đinh Thu Thủy

- Điện thoại: 0283.9916416

- Email: thuydt@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình, Tp.HCM

  

 


Bài viết liên quan