Thư mời viết bài cho Hội thảo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khíhậu năm 2020

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề cho Ngày Nước thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu và nước” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước và hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hội thảo khoa học thường niên lần thứ XXII với chủ đề “Nước -Khí hậu - Biến đổi khí hậu” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thảo bằng các báo cáo khoa học. Dự kiến có 04 tiểu ban: Tiểu ban Khí tượng – Khí hậu và Khí tượng nông nghiệp; Tiểu ban Môi trường; Tiểu ban Thủy văn và Hải văn; và Tiểu ban Biến đổi khí hậu.
Phiếu đăng ký báo cáo tại Hội thảo và Báo cáo tóm tắt gửi đến Ban Tổ chức (BTC) trước ngày 30/6/2020; Báo cáo toàn văn gửi về BTC trước ngày 15/7/2020.
Thể lệ viết bài và mẫu trình bày được đăng tải trên website của Viện KTTVBĐKH tại địa chỉ: www.imh.ac.vn.
Các báo cáo gửi cho Ban Tổ chức trực tiếp hoặc qua email (bao gồm bản in và file số) theo địa chỉ: Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Số 23, ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: kyyeukhoahoc@gmail.com và khoahoc@imh.ac.vn; Điện thoại: (04) 37732636.
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý vị để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Đánh giá của bạn *

Nhận xét của bạn *

Họ tên *

Email *


Bài viết liên quan