Thông tin về Hội thảo với chủ đề “Socio-ecological resilience across Eurasia: innovation for sustainability transition”

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

 Trong khuôn khổ dự án Hợp tác INTENSE, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Xây dựng tổ chức hội thảo với chủ đề “Socio-ecological resilience across Eurasia: innovation for sustainability transition”

         - Thời gian tổ chức: 16-18 April 2020

         - Thời gian nhận bài viêt: 10 tháng 03 năm 2020

      Quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin tại file đính kèm:

Đánh giá của bạn *

Nhận xét của bạn *

Họ tên *

Email *


Bài viết liên quan