HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 6 “QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ KỶ NGUYÊN SỐ”

  • 14 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 6 “QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ KỶ NGUYÊN SỐ”

Thời gian: 7g30 giờ 00, thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2023

Địa điểm:  Hội Trường A, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến qua Zoom

Nội dung chương trình: (xem file đính kèm)

/Upload/files/Ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20H%e1%bb%99i%20th%e1%ba%a3o%20KHCN%20l%e1%ba%a7n%206%202023(1).pdf

- Mã QR đăng ký tham dự:


Bài viết liên quan