Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

  • 21 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

    Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhằm làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Ban Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ phối hợp với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi phát động Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn.

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên toàn quốc đều có thể tham gia cuộc thi.

2. Thời gian: Cuộc thi diễn ra trong 06 tháng (bắt đầu từ 10h ngày 22/11/2023 đến hết ngày 22/5/2024).

- Đợt 1: Từ ngày 22/11/2023 đến 21/12/2023

- Đợt 2: Từ ngày 22/12/2023 đến 21/01/2024

- Đợt 3: Từ ngày 22/01/2024 đến 21/02/2024

- Đợt 4: Từ ngày 22/02/2024 đến 21/03/2024

- Đợt 5: Từ ngày 22/03/2024 đến 21/04/2024

- Đợt 6: Từ ngày 22/4/2024 đến 22/5/2024

3. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Thông báo kết quả thi trên trang Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống moitruong.net.vn hoặc trang http://cuocthi.moitruong.net.vn

Để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, Ban biên tập Tạp chí trân trọng đề nghị các Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; Các trường Đại học, Cao đăng; Các trường THPT; Các cơ quan báo chí trên cả nước phối hợp triển khai, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi tại đường link: https://cuocthi.moitruong.net.vn/

Nội dung Thể lệ cuộc thi và tài liệu tham khảo được đăng tải đầy đủ tại trang chủ cuộc thi: https://cuocthi.moitruong.net.vn/

Thông báo chi tiết (file đính kèm): /Upload/files/M%c3%b4i%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20%26%20Cu%e1%bb%99c%20s%e1%bb%91ng.pdf


Bài viết liên quan