[Clip] Phân biệt tài khoản học trực tuyến MSTeam và tài khoản Gmail sinh viên

  • 19 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

1. ??̀? ????̉? ??̣? ???̛̣? ????̂́? ?? ?????:

- Tên tài khoản: <??̃ ??̂́ ???? ???̂?>@??.???????.???.??

- Đường link đăng nhập: ?????://?????.?????????.???

Tài khoản học trực tuyến MS Teams cũng là tài khoản của bộ ứng dụng OFFICE 365 phiên bản giáo dục. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng Word/Excel Online, lưu trữ đám mây One Drive, …

Ghi chú: Nếu sử dụng trên smartphone thì phải tải app Teams về để sử dụng

?. ??̀? ????̉? ????? ???? ???̂?:

- ??̂? ??̀? ????̉?: <??̃ ??̂́ ???? ???̂?>@??.???????.???.??

- Đ?̛?̛̀?? ???? đ?̆?? ???̣̂?: ?????://?????.???

Tài khoản gmail sinh viên được sử dụng để gửi nhận email, lưu trưc đám mây Google Drive, … và dùng để xác thực đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên

?. ??̛? ?́:

Sau khi nhận được mật khẩu kích hoạt, các bạn phải tiến hành đổi mật khẩu của tài khoản MS Teams và Gmail sinh viên để bảo mật và phải ghi nhớ để sử dụng lâu dài

?. ??̂̉?? ???̂?? ??? ???? ???̂?:

Cho phép nhận thông báo của nhà trường, tra cứu thông tin kết quả học tập, học phí, đăng ký học trực tuyến. Để đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên, thực hiện:

??. ???? ??̣̂? đ?̛?̛̀?? ???? ??????.???????.???.??

??. ???̣? ??́? <??????+>

??. ???̣̂? ??̀? ??̀? ????̉? ????? ???? ???̂? ??̀ ??̣̂? ???̂̉? ??̛?̛?? ?̛́??

?. ??̂̃ ???̛̣ ??̃ ????̣̂?

Nếu có sự cố, bạn vui lòng nhắn thông tin gồm: "??̣ ??̂?, ????, ?/? ??̂́? ?? ?????" về group Hỗ trợ CNTT SV-HCMUNRE ?????://????.??/?/?????????


Bài viết liên quan