HỘI THẢO KHOA HỌC “THÚC ĐẨY PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN”

  • 14 Tháng Chín
  • In
  • Giới thiệu

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka, qua đó tạo cơ hội để các đơn vị giáo dục, các nhà nghiên cứu cùng sinh viên giao lưu, chia sẻ quan điểm và đưa ra các giải pháp góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, Hội thảo có sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM.
è Thời gian
- Thời gian nhận bài tham luận: đến hết ngày
18/9/2023 (thứ Hai).

- Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 29/9/2023 (thứ Sáu)

è Địa điểm: Hội trường Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

è Hình thức nộp bài tham luận: bài tham luận gửi về Ban tổ chức qua hộp thư điện tử: quanlykhoahoctst@gmail.com (tiêu đề thư ghi: Bài tham luận Hội thảo “Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên”) hoặc đăng ký trực tiếp tại đường dẫn: https://bit.ly/hoithao_thucdayNCKH_sinhvien

è Nội dung chi tiết:  Xem trong kế hoạch tổ chức và thể lệ viết bài (file đính kèm)

1) /Upload/files/kh14-HTTDNCKH(5).pdf

2) /Upload/files/TR%c6%af%e1%bb%9cNG%20%c4%90%e1%ba%a0I%20H%e1%bb%8cC%20T%c3%80I%20NGUY%c3%8aN%20V%c3%80%20M%c3%94I%20TR%c6%af%e1%bb%9cNG%20TP_HCM(5).pdf


Bài viết liên quan