Vườn ươm Sáng tạo Khoa học Công nghệ Trẻ 2023

  • 11 Tháng Chín
  • In
  • Giới thiệu

ê  ĐỐI TƯỢNG

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống, đối tượng cụ thể là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên - giảng viên trẻ, cán bộ công chức trẻ, cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc các cơ quan, trường đại học, cao đẳng, trung tâm - viện nghiên cứu, thành viên Câu lạc bộ Các nhà Khoa học Trẻ TP. Hồ Chí Minh

- Mỗi đề tài chỉ được đăng ký 01 chủ nhiệm đề tài và số lượng thành viên thực hiện không quá 10 người.

Lưu ý: đối với cá nhân đã đạt học vị tiến sĩ từ 03 năm trở lên không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài chương trình Vườn ươm.

ê  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký về phòng KHCN&QHĐN xem xét đến hết ngày 30/09/2023

ê  THỂ LỆ VÀ BIỂU MẪU  (Xem file đính kèm)

1) /Upload/files/tb42-vu23-sotuyen(2).pdf

2) /Upload/files/Mau%201%20-%20Thuyet%20minh%20KHXH(2).doc

3) /Upload/files/Mau%202%20-%20Thuyet%20minh%20KHCN(2).doc

4) /Upload/files/Mau%203%20-%20Ly%20lich%20KH(2).doc


Bài viết liên quan