THÔNG BÁO SỐ 2 - EME 2021

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

Hội nghị khoa học toàn quốc "Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường" (EME 2021)

Digital Transformation and Technology in Earth Sciences, Mines and Environment, DIGITAL EME 2021 

1. Thông báo số 637/TB-TĐHTPHCM

2. Poster for 2nd Announcement


Bài viết liên quan