THÔNG BÁO SỐ 1 - EME 2021

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

Hội nghị khoa học toàn quốc "Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học trái đất, Mỏ, Môi trường" (EME 2021)

(Digital Transformation and Technology in Earth Science, Mines and Environment, DIGITAL EME 2021)


Bài viết liên quan