THE 14th AUN/SEED-NET REGIONAL CONFERENCE ON GEOLOGICAL AND GEO-RESOURCES ENGINEERING & THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTH RESOURCER AND GEO-ENVIONMENT TECHNOLOGY 2023 (EraGET)

  • 26 Tháng Sáu
  • In
  • Giới thiệu

Geo-resources and Geological Engineering for Sustainable Earth

Ngày 21-22 tháng  9 năm 2023

  • Địa điểm tổ chức: Institute of Technology of Cambodia, Phanom Penh
  • Chuyến đi thực tế cho ứng viên đến Geopark, Siem Reap
  • Ngày: 23-25/09/2023

Phí đăng ký:

  • $150/người (toàn quốc)
  • $180/người (quốc tế)

Chi phí chuyến đi: Phương tiện đi lại, chỗ ở, thức ăn và vé vào cổng


Bài viết liên quan