Hội thảo “Tập huấn hướng dẫn viết và nộp bài báo khoa học trong, ngoài nước và tập huấn về việc sử dụng các phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu KHCN”

  • 18 Tháng Mười
  • In
  • Giới thiệu

Nhằm mục tiêu tăng cường nâng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, Trường tổ chứ Hội thảo Tập huấn hướng dẫn viết và nộp bài báo khoa học trong, ngoài nước và tập huấn về việc sử dụng các phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu KHCN. Hội thảo nhằm hướng đến việc hỗ trợ các nguồn lực cho cán bộ/giảng viên/học viên/sinh viên như nguồn tra cứu cơ sở dữ liệu khoa học, phương pháp viết bài báo khoa học, và phương pháp nộp bài báo khoa học trong và ngoài nước.

Thời gian: thứ tư, 13g00 ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh – số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Đăng ký tham gia hội thảo tại đây: https://forms.gle/Bud4qwBKKMhYgqyh8


Bài viết liên quan