HỘI THẢO KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2023

  • 21 Tháng Sáu
  • In
  • Giới thiệu

Thời gian: Ngày 27-28 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Bài viết liên quan