GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ 25 NĂM 2023

  • 04 Tháng Bảy
  • In
  • Giới thiệu

Kế hoạch Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023
1. Đối tượng:
- Sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng tại Việt Nam.
- Hình thức đăng ký: Cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 sinh viên).
2. Số lượng:
- Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/ công trình.
- Mỗi đơn vị gửi tối đa 10 đề tài cho một lĩnh vực, riêng đối với các trường đã tham gia Giải thưởng năm 2022 và có đề tài đạt giải Nhất được đăng ký thêm 03 đề tài, trường có đề tài đạt giải Nhì được đăng ký thêm 02 đề tài, trường có đề tài đạt giải Ba được đăng ký thêm 01 đề tài.
3. Thời gian đăng ký:
Các Khoa chuyên môn có Sinh viên tham gia giải thưởng vui lòng nộp Phiếu đăng ký dự thi Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka về phòng KHCN&QHĐN đến hết ngày 10/09/2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: 

1. /Upload/files/K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20%2b%20Th%e1%bb%83%20l%e1%bb%87%20Gi%e1%ba%a3i%20th%c6%b0%e1%bb%9fng%20Eureka%20n%c4%83m%202023.pdf

2. /Upload/files/The%20le%20Eureka%202023(1).docx

  


Bài viết liên quan