Giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture 2023

  • 08 Tháng Chín
  • In
  • Giới thiệu

Giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture 2023

Giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture là Giải thưởng dành cho các dự án khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của sinh viên cá trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước đối với các dự án ý tưởng từ sinh viên và các dự án đặt hàng ý tưởng từ doanh nghiệp

Được tổ chức lần đần tiên bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Khoa học & Công nghệ thúc đẩy khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo; kết nối hợp tác giữa các trường Đại học và Doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia

Các dự án, sản phẩm, ứng dụng công nghệ số do sinh viên các trường phát triển trong 16 lĩnh vực:

1. Giáo dục, học tập và đào tạo 4.0

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe

3. Di chuyển thông minh

4. FinTech và Quản lý tài chính cá nhân

5. Thương mại Điện tử và Logistics

6. Nông nghiệp và Thực phẩm sạch

7. Du lịch

8. Công nghệ xanh và Tiết kiệm năng lượng

9. Môi trường và Phát triển Bền vững

10. Công nghệ cho Xã hội và Phát triển cộng đồng

11. Văn hóa, Nghệ thuật số

12. Game và Giải trí số

13. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa

14. Khoa học dữ liệu và phân tích thông tin

15. Các ứng dụng sử dụng công nghệ mới (Blockchain, AR, VR, Web 3, IoT…)

16. Các sản phẩm, ứng dụng công nghệ khác

ßLưu ý: Thời hạn nộp về trường xét chọn đến ngày 30/9/2023

èLink đăng ký: https://info.vinasa.org.vn/vietfutureaward2023


Bài viết liên quan