GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN 6

  • 25 Tháng Chín
  • In
  • Giới thiệu

🌻 Các lĩnh vực quan tâm của Hội nghị

 - Quản lý và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên;

- Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường;

- Biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng;

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Vật liệu và năng lượng sạch;

- Các lĩnh vực khác có liên quan.

🌻 Phân ban: dự kiến có 7 phân ban:
Phân ban 1: Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường.
Phân ban 2: Khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng.
Phân ban 3: Khoa học Trắc địa bản đồ, Hệ thống thông tin viễn thám.
Phân ban 4: Quản lý đất đai.
Phân ban 5: Quản lý Tài nguyên nước, khoáng sản, biển.
Phân ban 6: Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Phân ban 7: Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực TN&MT.

🌻 Những bài luận hợp lệ sẽ được công bố trong chương trình hoạt động hội nghị với chỉ số ISSN:

- Tạp chí khoa học và công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam (Tiếng Anh).

- Tạp chí Môi trường - Tổng cục Môi trường (Tiếng Việt).

- Tạp chí Tài nguyên Môi trường (Tiếng Việt).

- Tạp chí Khí tượng thủy văn (Tiếng Việt).

- Tạp chí của Đại học Cần Thơ (dự kiến)

- Tạp chí của ĐHQG – HCM (dự kiến)

🌻 Thời gian:

- Thời gian nhận bài tóm tắt: đến 17h ngày 30/9/2023

- Thời gian nhận bài toàn văn: đến 17h ngày 15/10/2023

- Thời gian tổ chức Hội thảo KHCN lần thứ 6 năm 2023: 24/11/2023

🌻 Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE)

Link đăng ký tham gia: https://stf.hcmunre.edu.vn/dang-ky-tham-gia

Mã QR đăng ký tham gia:

 

🌻 Thông tin liên hệ:

- Ban Thư ký hội nghị: Phòng KHCN&QHĐN - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

- Điện thoại: (84-28)39.916.416.

- Email: khcn@hcmunre.edu.vn


Bài viết liên quan