CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ĐÀO TẠO - DỰ ÁN SEA-ASIA

  • 15 Tháng Năm
  • In
  • Giới thiệu

 

University of Lisbon in Portugal : Reviews & Rankings | Student Reviews &  University Rankings EDUopinions

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ĐÀO TẠO

DỰ ÁN SEA-ASIA - Nâng cao năng lực nguồn nhân lực đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược

SEA-ASIA là một dự án quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực giáo dục đại học và được tài trợ, đại diện là Tổ chức thực hiện giáo dục, nghe nhìn và văn hóa (EACEA) với nhóm triển khai thực hiện Chương trình Phát triển năng lực Đánh giá môi trường chiến lược trong Giáo dục nâng cao khu vực Châu Á (SEA-ASIA), đại diện là trường đại học Goeteborgs, Thụy Điển cùng các trường đại học thụ hưởng là thành viên tham gia dự án.

Nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực thực hiện đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược trong qui hoạch và quản lý môi trường tại địa phương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí minh trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo: “Nâng cao năng lực nguồn nhân lực đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược”, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: 04 buổi trong 03 ngày, bao gồm các ngày 10,12 và 13 tháng 05 năm 2023.

Hình thức tổ chức:

- Trực tiếp: Hội trường A – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM.

- Trực tuyến tại 2 điểm cầu: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội.

Đội ngũ giảng viên: Chuyên gia Dự án SEA-ASIA, Giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm giáo dục thường xuyên và Khoa Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Chương Trình Hội Thảo:

1. Thời gian: 08g15 -11g45, Thứ Tư ngày 10 tháng 05 năm 2023

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

08h00 - 08h15

Đón tiếp đại biểu và khai mạc

TT GDTX và Khoa Môi trường, ĐH Thủy lợi

08h15 - 08h20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Phạm Thị Diễm Phương

08h20 - 08h25

Phát biểu chỉ đạo

Ban giám hiệu

Phó Hiệu Trưởng Lê Hoàng Nghiêm

08h25 - 08h30

Phát biểu khai mạc

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà

08h30 – 08h35

Chụp hình lưu niệm

Toàn thể

08h35 - 09h15

Giới thiệu về ĐMC và ĐTM theo cơ sở pháp lý của Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

09h15 - 10h15

Giới thiệu về ĐMC theo hướng tác động    (Giới thiệu chung, cách tiếp cận, phương pháp)

PGS.TS. Anders Ekbom

TS. Nguyễn Lữ Phương (dịch)

10h15 - 10h30

Giải lao

 

10h30 - 11h15

Đánh giá môi trường chiến lược, tầm quan trọng của tương tác với các bên liên quan và tham gia cộng đồng

PGS.TS. Anders Ekbon

TS. Nguyễn Lữ Phương (dịch)

11h15 - 11h45

Thảo luận và giải đáp

PGS.TS. Anders Ekbom

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

 

2. Thời gian: 08g00 -17g30, Thứ Sáu ngày 12 tháng 05 năm 2023

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

08h00 - 08h05

Đón tiếp đại biểu và ổn định

TT GDTX và Khoa Môi trường

08h05 - 08h15

Giới thiệu đại biểu và chương trình ngày 2

ThS. Phạm Thị Diễm Phương

08h15 - 08h30

Tóm tắt các vấn đề của ngày học 1

Toàn thể học viên

08h30 - 09h00

Lồng ghép công tác ĐTM trong chu kỳ dự án

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

09h00 - 10h00

Hệ phương pháp ĐMC và ĐTM

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

10h00 - 10h15

Giải lao

 

10h15 - 11h00

Tác động môi trường tích lũy, kéo theo và tồn dư                                                             

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

11h00 - 11h30

Thảo luận và giải đáp

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà điều hành

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

13h30 - 14h15

Đánh giá tác động môi trường không khí

PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn

14h15 - 15h00

Đánh giá tác động môi trường nước

PGS.TS. Vũ Hoàng Hoa

15h00 - 15h15

Giải lao

 

15h15 - 16h00

Đánh giá tác động môi trường đất và bồi hoàn nguyên trạng

PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

16h00 - 16h30

Đánh giá tác động môi trường đến sinh vật

ThS. Trần Thị Bích Phượng

16h30 - 17h30

Thảo luận và giải đáp

 

 

3. Thời gian: 08g00 -12g00, Thứ Bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

08h00 - 08h30

Tóm tắt các vấn đề của ngày học 2

Toàn thể học viên

08h30 - 09h15

Giới thiệu về tiến hóa ĐMC và ĐMC theo tư duy chiến lược

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà

09h15 - 10h15

Phương pháp xác định vấn đề môi trường cốt lõi

GS.TS. Maria Rosário Partidário

10h15 - 10h30

Giải lao

 

 

 

 

10h30 - 11h15

Chia sẽ kinh nghiệm trường hợp nghiên cứu điển hình ĐMC cho chiến lược phát triển đô thị

GS.TS. Maria Rosário Partidário

11h15 - 11h45

Thảo luận và giải đáp

 

11h45-12h00

Bế mạc và phát chứng nhận

BGH, TT GDTX, Khoa Môi trường

 

 


Bài viết liên quan